Användarvillkor

Följande villkor omfattar och utvecklar de regler som styr användningen av gravity-bonanza.org-plattformen och de tjänster som den tillhandahåller. De regler och bestämmelser som finns i detta dokument gäller för hela denna webbplats och dess undersidor och träder i kraft för alla individer som surfar på våra webbsidor.

Inledning

Godkännande av villkoren

I händelse av att någon klausul eller segment av dessa villkor möts med missnöje, uppmanar vi dig att upphöra med din interaktion med vår webbplats. Att fortsätta surfa på gravity-bonanza.org ska tolkas som ett medvetet samtycke till våra användarvillkor. Vidare ska all efterföljande användning av webbplatsen innebära att dessa villkor följs. I synnerhet ska de villkor som beskrivs häri vara ovillkorligt tillämpliga på alla besökare på webbplatsen utan undantag.

Dessutom innebär din användning av vår webbplats din vilja att samarbeta med vår insamling av vissa personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av våra tjänster, en bestämmelse för vilken du ger ditt informerade och avsiktliga samtycke. Ytterligare information om vilka uppgifter vi samlar in och hur de behandlas finns i vår integritetspolicy.

Definitioner

Alla förekomster av pronomen i första person i denna text hänvisar till gravity-bonanza.org, den rättmätiga innehavaren och operatören av denna plattform. Omvänt, andra personens pronomen och terminologier som "användare" och "kund", eller deras synonyma motsvarigheter, hänvisar till besökaren av webbplatsen.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023

Ansvarsfriskrivning för dotterbolag

Det primära målet med gravity-bonanza.org är att underlätta för spelare att hitta ett lämpligt online casino och utnyttja exklusiva förslag. De kasinon vi lägger fram som rekommendationer på vår plattform står som våra anslutna partners, från vilka vi härleder provisioner på framgångsrika kundhänvisningar. Genom våra samarbetspartners har vi också möjlighet att förhandla och säkra särskilda arrangemang till förmån för våra kunder och därigenom införliva dem i våra rekommendationer.

För närvarande fungerar gravity-bonanza.org inte som ett onlinekasino. Direkt engagemang i vadslagningsaktiviteter på vår plattform är inte möjligt. Dessutom avstår gravity-bonanza.org från behandling av betalningar, avgifter eller försäljning eller produktion av vadslagningsprogramvara. Alla hänvisningar till speltjänster och kasinospel som finns på vår webbplats utökas genom samarbete med våra kasinopartners.

Om en användare uttrycker en önskan att använda sig av våra kasinomatchningstjänster, kan en sådan avsikt kommuniceras genom att aktivera någon av de relevanta knapparna eller hyperlänkarna som är inbäddade på vår plattform. Följaktligen kommer vår plattform att visa en rad erbjudanden för kunden. Denna tjänst tillhandahålls utan några tillhörande avgifter.

Användaren behåller fullständig diskretion för att avgöra om man ska fortsätta med något av de onlinekasinon som vi har godkänt och om man ska använda de bonusar som vi erbjuder. Alla beslut i detta avseende ligger helt inom användarens räckvidd.

Vidare bör det observeras att vi, bortsett från de ovannämnda erbjudandena, kan införliva affiliate-länkar till andra produkter och tjänster i hela vår plattform, förutsatt att vi bedömer dem som relevanta för vår användarbas. I händelse av att användare följer dessa länkar och därefter bekräftar ett köp, kommer gravity-bonanza.org att få ersättning från respektive webbplats eller företag. Det betonas att den provision vi erhåller inte bidrar till din finansiella kostnad. Ingen av de affiliate-provisioner vi erhåller påverkas av dina spelresultat. 

Användning av webbplatsen

Vårt skickliga team står fast vid sitt åtagande att skapa en sömlös och tillfredsställande upplevelse av webbplatsen. Vi kan dock inte lova alla användare ett felfritt besök på webbplatsen.

På grund av oförutsedda händelser, fel eller krav som kräver omedelbara uppdateringar, kan fall uppstå under vilka gravity-bonanza.org blir otillgänglig. Sådana avbrott kan också inträffa under fastställt underhåll av webbplatsen.

Vi ber ödmjukt om din förståelse och ditt tålamod när vi arbetar för att ytterligare förbättra vår webbplats, lösa aktuella tekniska problem och introducera nya funktioner och tjänster för att förbättra framtida upplevelser. Vi ber uppriktigt om ursäkt för eventuella olägenheter som avbrott i vår webbplats tjänster kan orsaka.

I fall av förinställt underhåll kommer vårt team att göra sitt yttersta för att informera användarna om planerade driftstörningar. På grund av plötslig uppkomst av problem förbehåller vi oss dock möjligheten att stoppa åtkomsten till gravity-bonanza.org utan föregående meddelande till våra kunder.

Nota bene: Observera att vissa webbsidor på vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller annat material som härrör från andra webbplatser. Införandet av sådant innehåll är avsett att ytterligare berika våra användares förståelse av relevanta ämnen eller produkter; eftersom ägandet av dessa tredje parts webbplatser ligger utanför vår räckvidd kan dock inte noggrannheten, relevansen eller fullständigheten av nämnda innehåll garanteras. Införlivandet av eller länkar till sådana resurser innebär inte ett stöd från gravity-bonanza.org. Det rekommenderas att du utövar tillbörlig aktsamhet och undersöker innehåll från tredje part efter eget gottfinnande.

Vidare har gravity-bonanza.org inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av störningar i driften av vår webbplats eller användningen av något innehåll och länkar som finns på gravity-bonanza.org.

Upphovsrättsskyddat material

All text, kod, grafik, videor eller annat material på gravity-bonanza.org är våra immateriella tillgångar om inte annat anges. Alla försök av besökare på webbplatsen att duplicera, sprida eller modifiera innehållet på denna webbplats, oavsett om sådana åtgärder vidtas för ekonomisk ersättning eller pro bono, är strängt förbjudna.

Om du har ett giltigt skäl för att använda vårt upphovsrättsskyddade innehåll ber vi dig att först kontakta oss så att vi kan ta ställning till ditt skäl. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt neka tillstånd för användning av vårt innehåll.

Om avsikten är att skriva ut våra webbsidor för enskilda, privata ändamål är detta dock tillåtet.

Användargenererat innehåll på webbplatsen

Det finns olika sätt för besökare på gravity-bonanza.orgs webbplats att bidra med innehåll. Till exempel kan detta ske när du använder vårt kontaktformulär för att initiera en anslutning till oss medan du anger information på vår kasinosökningsplattform eller när du deltar i möjliga användarforum som gravity-bonanza.org kan bygga i framtiden. Individer tillhandahåller villigt personuppgifter och kompletterande innehåll i sådana fall, som blir föremål för vår rätt till anställning, bearbetning, lagring eller bortskaffande.

Användare godkänner härmed att innehåll som skickas in på detta sätt antar status som upphovsrättsskyddat material som tillhör gravity-bonanza.org, vilket ger oss rätten att behandla det på samma sätt som andra immateriella rättigheter på vår webbplats i strikt överensstämmelse med dessa rådande villkor som beskrivs i vår integritetspolicy.

Friskrivning från ansvar

Vi frånsäger oss allt ansvar för tänkbara förluster eller skulder, oavsett om de är direkt eller indirekt kopplade till följande:

  1. Avbrott i webbplatsens tillgänglighet, tekniska problem eller andra händelser i samband med webbplatsen gravity-bonanza.org;
  2. Användning av gravity-bonanza.org i syfte att hitta kasinon, eller navigering av ovan nämnda, eller någon av de hyperlänkar som finns på vår webbplats;
  3. Felaktigheter i innehåll, daterad information och andra avvikelser som rör gravity-bonanza.org och de externa webbplatser som vi är länkade till.

Det är uttryckligen underförstått att denna ansvarsfrihet sträcker sig till hela omfattningen av de ovan nämnda scenarierna.

Ändringar

Vårt team har rätt att ändra, radera eller uppdatera innehållet på gravity-bonanza.org, antingen helt eller delvis, inklusive detta användaravtal. Sådana ändringar kan göras med eller utan föregående meddelande till webbplatsens användare om de pågående ändringarna.

Alla ändringar av innehållet ska anses vara effektiva från det ögonblick då de genomförs inom gravity-bonanza.org:s live-domän. I händelse av att dessa ändringar genomförs medan du har webbplatsen aktiv, ska de vara tillämpliga på ditt efterföljande besök eller förnyelse av webbplatsen.

Dessa revideringar av innehållet är bindande för dig, oavsett om du är informerad om dem. Om du fortsätter att använda gravity-bonanza.org innebär det underförstått att du godkänner de införda ändringarna.

Frågor

Alla som besöker webbplatsen uppmanas att ta upp eventuella frågor, kommentarer eller bekymmer med oss. Du kan göra detta genom att besöka vår sida Kontakta oss.

Användning av cookies

I nästa avsnitt beskrivs tillämpningen av cookies på gravity-bonanza.org-plattformen.

Cookies är ett mycket värdefullt verktyg för företag som driver webbplatser. Dessa små textfiler fungerar som unika identifierare för varje person som använder vår plattform. På så sätt hjälper de vårt tekniska team att hitta användarmönster, identifiera potentiella tekniska problem eller utarbeta strategier för kommande förbättringar av webbplatsen.

Vi använder främst cookies som kan kategoriseras i tre olika undertyper, som beskrivs nedan.

Viktiga kakor

Dessa cookies krävs för att vår webbplats ska fungera regelbundet och smidigt och underlättar olika tjänster, såsom att behålla dina surfpreferenser, hantera inloggningsuppgifter och möjliggöra automatisk ifyllningsfunktionalitet. Om du väljer att stänga av dessa cookies kanske vissa komponenter på vår webbplats inte fungerar optimalt på din enhet, åtminstone inte i linje med gravity-bonanza.org:s ursprungliga avsikt.

Cookies för Google Analytics

Dessutom kan vi använda Google Analytics eller liknande cookies för att identifiera beteendetrender i vår användarbas. Även om det inte är obligatoriskt, kan de insikter som samlas in genom användningen av sådana cookies styra oss mot innehåll och tekniska förbättringar. Som ett resultat kan vi leverera en förhöjd surfupplevelse till våra användare i framtiden. Det är värt att notera att den information som samlas in på detta sätt inte används för att identifiera enskilda användare utan endast används för analys av besökare som delar gemensamma attribut som ålder, geografisk plats och annat.

Cookies från tredje part

Vi kan använda ytterligare tredjepartscookies på gravity-bonanza.org som främjar sömlös anslutning mellan vår plattform och andra webbplatser som vi hänvisar till via hyperlänkar i vårt innehåll.

Avstängning av cookies

Cookies är avgörande för att webbplatsen gravity-bonanza.org ska fungera smidigt. Vi avråder starkt användare från att avaktivera cookies, eftersom detta kan leda till en suboptimal och begränsad surfupplevelse. Du har dock rätt att välja bort användningen av cookies och stänga av vissa eller alla av de ovan nämnda cookietyperna.

Om du vill avstå från att använda cookies kan du justera inställningarna i din webbläsares konfigurationer eller avvisa cookies via den popup-fråga som kan visas under ditt första besök på webbplatsen om en sådan fråga presenteras.

Olagliga åtgärder

Alla användare av webbplatsen är skyldiga att följa de villkor som anges i detta avtal, som omfattar det i sin helhet, samt att följa alla gällande rättsliga stadgar som finns i deras respektive hemland under deras engagemang med gravity-bonanza.org. 

Dessutom uppmanar vi våra användare att uppträda hövligt och civiliserat mot sina medanvändare genom att avstå från att använda kränkande språk när de navigerar på vår plattform. Dessutom är det strängt förbjudet för besökare att sprida potentiellt skadligt material, inklusive virus, vilseledande eller felaktig information och all annan information som kan skada oss eller vår användargrupp.

I vår egenskap av ägare till gravity-bonanza.org förbehåller vi oss rätten att eliminera allt innehåll som avviker från dessa angivna villkor. Dessutom kan individer som visat sig ha deltagit i stötande beteende förbjudas att komma åt vår webbplats i framtiden. I händelse av att vårt team har misstankar om att en användares beteende kan stå i strid med rättsliga krav, förbehåller vi oss rätten att kontakta lämpliga myndigheter.

Rulla till toppen